ARKIVET

Lokalarkiv og Knud Rasmussens Arkiv

Arkivet har til huse i Palæet på Torvet i Frederiksværk. Det ligger i stueetagen og er således let tilgængeligt via hovedtrappen. Her finder du lokalsamfundets hukommelse i form af skriftlige dokumenter, kort og fotografier. Vi har allerede mange forskellige typer arkivalier. Det er muligt at benytte Arkivet hjemmefra via Arkiv.dk. Da Knud Rasmussens liv og virke hører med til museets ansvarsområde, er det også her, du kan få adgang til Knud Rasmussens Arkiv.

ADRESSE:

Torvet 1, 3300 Frederiksværk

KONTAKT:

Mail: arkiv@indmus.dk
Telefon: 20 34 37 63
Tirsdag - fredag 10-14

Der skal træffes aftale før besøg på arkivet.
 

Søgevejledning

Når du søger i Arkiv.dk, kan du afgrænse din søgning til 'Industrimuseet Frederiks Værk, Arkivet'. Derudover kan du vælge at søge med yderligere filtre.

Muligvis har vi ikke alt, hvad du søger. Arkivet bliver kun bedre, hvis det løbende modtager arkivalier og fotografier fra borgere, foreninger og virksomheder. Ting af interesse for Arkivet behøver ikke at være særlig gamle. Vi vil tværtimod gerne gøre opmærksom på, at en eksisterende virksomhed, en forening, et parcelhuskvarter fra 1970’erne eller velfærdssamfundets institutioner også er historie.

Hos os er der sikkerhed for, at arkivalierne bliver ordentligt registreret og opbevaret, så de kan bruges af kommende generationer. Arkivet er medlem af SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark. Vi hjælper gerne med enhver form for arkivvejledning og kan give den bedste service, hvis du kontakter Arkivet før besøget.

 

Om Museernes Samlinger

Museernes Samlinger er det centrale register over genstande og andet kulturhistorisk dokumentationsmateriale i statslige og statsanerkendte, danske museer. Museernes Samlinger er det kulturhistoriske sidestykke til Kunstindeks Danmark. Det blev etableret i 2004 med henblik på at forbedre museernes mulighed for at prioritere deres indsamling og koordinere deres undersøgelsesvirksomhed. 

Kig museerne over skulderen
Museernes Samlinger er et fagsystem, der først og fremmest er udviklet for at give museerne selv et overblik over, hvad der på landsplan allerede findes indsamlet. Som andre fagsystemer rummer også dette forskellige udtryk og begreber, som ikke er umiddelbart indlysende for andre end museerne selv. Det forhindrer dog ikke et bredere publikum i at "kigge museerne over skuldrene".