UNDERVISNINGSTILBUD

Unikke oplevelser for alle alderstrin

Museets tilbud er baseret på engagement og dynamik. Vi tilstræber altid at give både lærerne og eleverne en unik oplevelse og ny viden. Vi vil udvikle os som partner med skolerne i Halsnæs Kommune. Derfor tilbyder vi fagligt og pædagogisk tilrettelagte undervisningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Et tilbud, der samlet udnytter de særlige muligheder, som museet har.

Industrimuseet Frederiks Værk har mange tilbud til børn og unge.

Kontakt museet inden besøget 

For at skabe de bedste rammer for jeres besøg bedes skoleklasser advisere museet i god tid før besøget. Send en mail til info@indmus.dk eller ring på 47 72 06 05 tirsdag-fredag 10-14.