Historie på cykel - Stål, kobber og krudt

Stålvalseværket med sine flere tusinde kvadratmeter under tag, jernbanespor, egen havn og blåklædte arbejdere med firmalogo på ryggen sætter den dag i dag sit dominerende præg på Frederiksværk.

Generalmajor J.F. Classen var for 250 år siden den utrættelige ”entrepreneur”, der i løbet af et par årtier i 1700-tallets sidste halvdel, satte gang i udbygningen af Frederiks Værk, støberiet i Gjethuset og krudtmøllerne langs med kanalen.

I det hele taget er industribyens historie langt hen ad vejen synonym med de store virksomheders historie. Derfor står de i fokus på denne hyggelige cykeltur rundt i Frederiksværk.

dato: 27. juni kl. 14-16.30 

Foran palæet, torvet 1, 3300 frederiksværk

pris: 75 kr.