ORGANISATION

INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK

Industrimuseet Frederiks Værk er et statsanerkendte kulturhistorisk museum med ansvar for nyere tids historie. Museet blev grundlagt i 2005 og driver ud over industrimuseet også Knud Rasmusens Hus i Hundested. Museet er en selvejende institution med Halsnæs Kommune som hovedtilskudsyder.

EAN: 57 97 20 00 50 052
CVR: 41 47 34 36 
PNR: 10 26 09 17 36
Museumsnummer: 21101

MUSEETS BESTYRELSE

Michael Lauenborg

Formand og medlem af forretningsudvalget.
Tidligere enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.

Christian willumsen

CEO NLMK DanSteel A/S.

Jette Runchel

Præsident for Dansk Røde Kors. Tidligere Kulturdirektør i Frederiksværk.

Lisbeth Øhrgaard

Arkitekt og konsulent for Kulturstyrelsen.

Leise Johnsen

Direktør for Det Grønlandske Hus i København, tidligere direktør for NAPA Nordens Institut i Nuuk Grønland.

Helle Vibeke Lunderød (S)

Formand for Kulturudvalget, medlem af Byrådet tidligere formand for museets bestyrelse.

Sune Søndergaard Raunkjær (V)

Byrådsmedlem og medlem af kultur-, ældre- og erhvervsudvalget.

 

Vision og strategi

Vision og strategi for udviklingen 
af Industrimuseet Frederiks Værk

GDPR

Museets retningslinjer for GDPR

Års- og ledelsesberetning

 

2021

2022